Home /
Vrijwillig levenseinde

Samen met psychiater Boudewijn Chabot schreef Stella Braam een gids voor zelfeuthanasie: sterven in eigen regie, omringd door naasten. Met als titel 'Uitweg, een waardig levenseinde in eigen hand'. In dit handboek worden drie methodes genoemd om het leven waardig te beeindigen: stoppen met eten en drinken, de medicijnenmethode en helium. Stella Braam geeft graag een lezing over dit onderwerp, citerend uit het genoemde boek met toevoeging van nieuwe inzichten omtrent sterven in eigen regie. Meer weten? Ga naar http://eenwaardiglevenseinde.nl