Home /
Maatschappelijke vraagstukken

Kijkend naar sociaal-maatschappelijke vraagstukken hebben Braam & Broer vanuit hun visie het opnemen voor de underdog natuurlijk hoog in het vaandel staan. Maar ook vraagstukken die al heel lang spelen en waar maar geen goede of afdoende oplossing voor gevonden kan worden, zoals bijvoorbeeld de positie van Marokkaanse jongeren in de Nederlandse grote steden; of de positie van geestelijke gehandicapte kinderen op Nederlandse scholen. Maar ook vraagstukken die minder zichtbaar zijn, omdat het ouderen betreft ('waar gaat het met onze thuiszorg naartoe?') of verslaafden ('terugkerende patronen in de verslavingszorg'). We vinden meer filosofische getinte vraagstukken ook heel erg leuk ('vrije wil versus verantwoordelijkheid nemen'). Of sociale vraagstukken die zich richten op bijzonder kwetsbare groepen ('jeugdcriminaliteit en een reclassering die vaker scholen, imams, jongeren en hun ouders bij hun beleid betrekken'). Welk maatschappelijk vraagstuk gaat u na aan het hart? We horen het graag: braamjournalistiek@gmail.com