Home /
Lesgeven

Er is geen vak dat zulke gepassioneerde beoefenaars kent en tegelijkertijd zo ondergewaardeerd is als lesgeven op school. Camille van Neer was jarenlang leekracht op verschillende basisscholen. Het jaar voordat hij met zijn gezin naar India vertrok, zelfs directeur. In India bezocht en werkte hij op basis- en middelbare scholen. Lesgeven, leerkrachten en kinderen: ze vertonen veel overeenkomsten, maar ook markante verschillen met ons onderwijssysteem hier in Nederland. Het zal duidelijk zijn: Camille 'met krijt aan de handen' is uw partner bij het zoeken naar oplossingen bij issues rondom klassenmanagement, kindgericht onderwijs of .. PR campagnes richting externe stakeholders zoals ouders, inspectie, schoolbestuur of ondernemingen. Camille ondersteunt u in woord en daad. Neemt u gerust contact met ons op: braamjournalistiek@gmail.com